040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

#accessdesign  

Esteettömyys on asenne ja ajattelutapa.

Esteettömyys on tasavertainen kokemus ja kilpailuetu.

Visio

Tulevaisuudessa yhä useampi yritys on ottanut huomioon esteettömyyden ja haluavat kuunnella todellista asiantuntijaa ja ostaa palveluita, jotka parantavat asiakaspalvelua ja esteettömyyttä. Esteettömyys sekä sen parantaminen ymmärretään kilpailukeinoksi ja yhdeksi yrityksen tärkeimmistä tavoitteista. – Visioni on luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hyviin asiakaskokemuksiin.

Missio

Toimin estettömyysmuotoilijana ja kokemusasiantuntijana ja neuvon erilaisia yrityksiä esteettömyydessä, saavutettavuudessa ja asiakaspalvelussa. Kokemuksien ja aitojen tilanteiden kautta opitaan ymmärtämään asiakaskokemuksen merkitys myös erityisasiakkaiden kohtaamisessa. – Missioni on lisätä yritysten tietoisuutta erilaisten asiakkaiden tarpeista ja toiveista.

Esteetön palvelumuotoilu tarvitsee kokonaisvaltaista suunnittelua ja kaikkien toimijoiden osallistumista. Yrittäjien ja työntekijöden asenteet kaipaavat uutta ajattelua ja näkökulmaa erityisasiakkaan kohtaamisessa tasavertaisina asiakkaina.

Ei kaikkea tarvitse rakentaa uudelleen, lisätä luiskia tai tehdä muutenkaan ihmeitä. Joskus uusi asenne tai luovien vaihtoehtojen miettiminen riittää. Jopa asiakaspalvelulla saa esteet matalammiksi!

Autan yrityksiä tekemään esteettömyydestä kilpailuvaltin, sillä esteettömyyteen ja asiakaskokemuksiin panostamalla voidaan tuoda uusia asiakkaita, kohdentaa markkinointia uusille asiakasryhmille ja sitä kautta kasvattaa myyntiä!

Ratkaisuksi tarjoan kokemuksiani ja havaintojani; tietoja, konsultointia, koulutusta ja asiantuntemusta, jota yritykset voivat soveltaa asiakaspalvelussaan.

Yritykseni on uniikki koska avullani yritys saa keinot profiloitua palvelemaan erilaisia asiakkaita. Näin heistä tulee yritykselle uusi asiakasryhmä ja lisää myyntiä.

Tarjoan koulutus-, kartoitus- ja asiantuntijapalveluita esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja palvelumuotoilusta. Tuon yrityksille konkreettisia ajatuksia esimerkiksi siitä, miten erityisasiakkaat voidaan ottaa huomioon paremmin ja miten pienillä muutoksilla saadaan aikaan palveluelämyksiä myös erilaisille asiakkaille.

Miten esimerkiksi pyörätuolissa oleva äiti otettaisiin mukaan koko perheen kokemuksiin nauttimaan yhdessäolosta? 

Millaisia tarinoita ja kuvia hän jakaisi somessa, jos hän olisikin voinut olla mukana! Ja kuinka herkästi hän kertoo päivityksissään ikävistä kokemuksista, jos ei voinut olla mukana?

Erilaiset asiakkaat on usein unohdettu markkinoinnissa, vaikka heidän kohdallaan pitäisi kiinnittää erityishuomiota asiakaskokemukseen ja esteettömyyteen. Tämä koetaan ehkä työlääksi ja kalliiksi, vaikka siitä hyötyisivät kaikki asiakkaat, kuten lapsiperheet, ikääntyneet ja isoja matkatavaroita kantavat.

Lue blogejani.

Lue blogejani, tutustu maailmaani ja ajatuksiini.

Seuraa tubetustani.

Hyppää kyytiini, niin näytän miltä maailma näyttää vyötärön
korkeudelta ja miten minua palvellaan..

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON