040 911 4505 heidi@kaikkikokee.fi

Päädyin marraskuun Strategisen muotoilun valmennuksen jälkeen antamaan verkkosivustoni nimeksi #kaikkikokee.

Tiedän suomen kielen maisterina paljon suomen kielestä ja sen oikeinkirjoituksesta. Olen yli 20 vuotta korjannut oppilaiden kirjoitelmista vastaavanlaisia virheitä. Kuitenkin julkaisen nettisivun, jonka nimessä on ärsyttäviä kielivirheitä ihan tahallisesti. Onko minulla ennenaikainen dementia vai olenko noussut kapinaan oikeinkirjoituksen normeja vastaan?

Kollegat ja opiskelutoverit saavat varmaan rytmihäiriöitä ja kauhistuvat suomen kielen tahallisesta pahoinpitelemisestä. Minäkin vietin monta unetonta yötä ja heräsin jopa keskellä yötä miettimään verkkosivujeni nimivalintaa: Eikö enää mikään ole pyhää? Suomen kielen asiantuntijat on kukistettu, ja Internetin nykykieli rappeuttaa kirjakielenkin!

Iso suomen kielioppi avuksi

Kielitieteilijän näkökulmasta suurimpana ongelmana on subjektin ja predikaatin kongruenssi. Kongruenssi tarkoittaa sanojen ja lausekkeiden toisiinsa mukautumista ja kieliopillista yhdenmukaisuutta, minkä mukaan oikeaoppisesti sanottaisiin kaikki kokevat eikä kaikki kokee.

Ongelma alkoi piinata minua niin, että otin Ison suomen kieliopin esille löytääkseni edes jonkinlaisen puolustuksen väärälle kongruenssimuodolleni. Kirjan mukaan kaikki on yleiskäyttöisin universaalinen kvanttoripronomini, ja se eroaa muista universaaleista pronomineista siinä, että sillä voi ilmaista sekä jaollista tarkoitetta että itsenäistä joukkoa.

Jos subjektina on sana kaikki tarkoittamassa useita laskettavissa olevia yksiköitä tai yksilöitä, predikaattiverbi tulee monikkoon. Jos subjektina on sana kaikki merkityksessä ’puheena oleva tai kysymykseen tuleva kokonaan’, predikaatti tulee yksikköön. Nominatiivissa eli perusmuodossa kaikki-pronominilla on vain yksikkömuoto, mutta kun se on yksin subjektina, luku näkyy verbin kongruenssista (kaikki on ~ ovat).

Olen juuri selittänyt itseni pussiin, sillä edellä olevasta määritelmästä ilmenee se, että ilmaus pitäisi sanoa “kaikki kokevat”. Kaikki on tässä tapauksessa monikollinen sana, joka on yksin subjektina ja jonka kvantifikaatio on itsenäinen ja monikollisen sanan tavoin käyttäytyvä joukko. Oletuksena tekijäjoukoksi ovat ihmiset.

Kokea-verbin merkitys antaa tukea ihmiselle tyypillisestä toiminnasta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan kokea-verbi tarkoittaa: ‘joutua tuntemaan, kestämään, saada osakseen, kohdata, kärsiä’ tai ‘nähdä, elää; tuntea elämyksellisesti’, eli melkoisen inhimillisiä toimintoja.

Suomen kieliopista tai sanakirjasta ei siis ole apua puolustuksessani, vaan asiat menevät enemmän sekaisin.

Puhekieli perusteluksi

Puolustus #kaikkikokee-nimelle löytyykin puhekielestä! Kielikellon (3/2001) mukaan subjekti ja predikaatti voivat olla inkongruenssissa, ja kansankielen ja puhekielen käytäntö on yleensä syy siihen, ettei kirjoittajien ole helppo hallita kirjakielen lukukongruenssinormia. Tyyppi Pojat tulevat ei ole kansankielessä missään yksinomainen. Göran Karlssonin mukaan myöntölauseissa on useimmissa murteissa vallalla inkongruenssi Pojat tulee, ja kieltolauseissa on miltei aina muoto Pojat ei tule.

Helsinkiläisten 1970-luvulla syntyneiden puheen kielioppiin monikon 3. persoonan verbikongruenssi ei Heikki Paunosen mukaan kuulu lainkaan, ja kirjakieltä opetellessaan heidän on opeteltava myös kongruenssisääntö. Inkongruenssi on lähes yksinomainen myös Jyväskylän puhekielessä Aila Mielikäisen mukaan ja Tampereen nuorten puhumassa kielessä Pirkko Niemisen mukaan.

Puhutun ja kirjoitetun kielen selvimmin havaittavia eroja on siis subjektin ja predikaatin kongruenssi monikon kolmannessa persoonassa, ja puheessa tavallisia pojat tulee ‑rakenteita lipsahtaa joskus kirjoituksiinkin. Pronomini kaikki voi esiintyä yksikössä tai monikossa, jolloin sen yhteydessä esiintyvän verbin taivutuskin on sen mukainen. Monikkomuodossa sana viittaa useisiin henkilöihin tai asioihin (esim. Kaikki [ihmiset] ovat kuolevaisia). Yksikössä sanan viittauskohde on jonkinlainen kokonaisuus (esim. Kaikki [omaisuus] tuhoutui tulipalossa). Periaatteessa jälkimmäisen esimerkin omaisuutta on varmasti monta esinettä, mutta niihin kuitenkin viitataan yhtenä kokonaisuutena.

Sanan kokea merkitys ei alkuaankaan ole kovin tarkkarajainen. Nykysuomen sanakirjan mukaan sen päämerkityksellä on erilaisia vivahteita: ’joutua elämään, tuntemaan, kestämään jotakin, saada jokin elämys, saada osakseen, tulla tuntemaan, tottua, perehtyä’. 

Erityisen tavallista inkongruenssi on puhutussa kielessä niissä tapauksissa, joissa predikaatti on kielteinen. Niinpä kirjoitetusta kielestä tahtoo kongruenssisääntö unohtua kielentutkijoiden mukaan silloin, kun lause on kielteinen, sanajärjestys on käänteinen tai jos tekijälauseke koostuu useammasta rinnasteisesta sanasta (substantiivista).

#kaikkikokee eli #kaikkikokkee aka #experienceforall

Sanaa tai lausetta, jota edeltää hash-merkki (#), käytetään viestissä tunnistamaan avainsana tai kiinnostava aihe ja helpottamaan etsimistä. Aina kun käyttäjä lisää merkin viestiinsä, se voidaan indeksoida sosiaalisessa verkostossa ja muut käyttäjät voivat etsiä aiheita sen avulla.

Hashtag voi olla yksi sana, lyhenne, yhdistelmä kirjaimia ja numeroita tai lause. Jos se on lause, sanojen välillä ei voi olla välilyöntejä. Kaikkien kirjainten ja numeroiden on oltava yhdessä eikä hashtagissa voi olla välimerkkejä tai symboleja (muu kuin # alussa). Numerot käyvät, mutta on myös oltava vähintään yksi kirjain, sillä hashtag ei voi koostua pelkästään numeroista.

“Hästäg” eli #-merkki antaa virheelleni myös oikeutuksen, sillä #-merkki tekee ilmauksesta puhekielisemmän ja sen käyttö vaatii joustavuutta myös yhteen kirjoittamisessa (#kaikkikokee). Kun sosiaalisessa mediassa merkitään asiasanoja tai hakusanoja #-merkillä, käyttö vaatii kaikkien sanojen yhteen kirjoittamisen, jotta kaikki sanat kuuluisivat hakusanaan (esim. #kielivirheenpuolustuspuheenvuoro, #experienceforall, #everyonefeels).

Näiden näkökulmien perusteella voin ehkä rauhoittua kongruenssivirheineni. Asia tulee kuitenkin ymmärretyksi ja tarkoitukseni on selvä. Ja sitä paitsi löysin myös samaan tapaan nimetyn toisenkin sivuston: www.kaikkikuvaa.fi. En ole asiani kanssa yksin, vaikka mainitsemani toisen sivuston tekijät ovat tuskin näin perusteellisesti pohtineet nettisivuston nimeä.

Kommentoikaa helmikuun 28. päivään mennessä, mitä ajatuksia kirjoitukseni ovat herättäneet! Palkitsen hyvät kommentit kirjalahjalla Kalevalan päivän kunniaksi. 

Lähteet

Iso suomen kielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

 

Sähköiset lähteet

https://smallbiztrends.com/2013/08/what-is-a-hashtag.html

https://sproutsocial.com/insights/how-to-use-hashtags/

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?ListWord=kokea&SearchWord=kokea&page=results

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/1984_162.pdf&ved=2ahUKEwiA4Mjng7bfAhXEposKHftPC0sQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0-V9UMq8CmKa_R8MJqu6Y1

https://www.kielikello.fi/-/poika-tulee-ja-pojat-tulevat-subjektin-ja-predikaatin-kongruenssi

https://journal.fi/virittaja/article/view/40005

LINKEDIN
Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON