040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

Minut valittiin Invalidiliiton järjestämään saavutettavuuskartoittajakoulutukseen. Ensimmäistä kertaa järjestettävä pilottikoulutus oli suosittu, sillä hakijoita oli 29 ja heistä valittiin vain 15 hakijaa. 

Saavutettavuuskartoituskoulutus antoi tietoa mm. tarjottavien palveluiden ja viestinnän toimivuudesta ja valmiudet saavutettavuuskartoittajina toimimiseen. Kurssi sopi mm. palvelusuunnittelijoille ja -muotoilijoille, asiakaspalvelu- ja viestintätehtävissä oleville sekä esteettömyyskartoittajille täydennyskoulutukseksi. 

En todennäköisesti olisi ainakaan tämänhetkisessä tilanteessa osallistunut tai edes hakeutunut kurssille, jos en olisi saanut Tukilinjalta Pienyrittäjän apurahaa, josta osa myönnettiin vain saavutettavuuskurssin maksuihin. Sain saavutettavuuskartoittajakurssilta työkaluja ja pätevyyttä yritystoimintaani, ja sen suorittaminen olisi ollut kuitenkin edessä ennemmin tai myöhemmin! 

Saavutettavuus (accessibility) on kokonaisvaltainen ajattelutapa, johon esteettömyyden ajatellaan sisältyvän. Käsitteenä saavutettavuus kuvaa sitä, kuinka helposti informaatiota, järjestelmää, laitetta, ohjelmaa tai palvelua voi käyttää riippumatta henkilön ominaisuuksista, kuten toimintarajoitteesta, vähemmistöön kuulumisesta tai vähävaraisuudesta. Saavutettavuudella edistetään yhdenvertaista osallisuutta. Saavutettavuuden eri osa-alueet ovat:

 • asenteellinen saavutettavuus
 • fyysinen saavutettavuus
 • saavutettavuus eri aistien avulla
 • tiedollinen saavutettavuus
 • tiedotuksen saavutettavuus
 • kulttuurinen saavutettavuus
 • taloudellinen saavutettavuus ja
 • päätöksenteon saavutettavuus.

Tieto- ja viestintäympäristön saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin avoin viestintäympäristö soveltuu kaikille, kuinka yleisön eli käyttäjien moninaisuus otetaan huomioon ja miten TVT-palvelujen toteuttajat ottavat huomioon seuraavat saavutettavuuden osa-alueet:

 • viestinnän saavutettavuus
 • sosiaalinen ja taloudellinen saavutettavuus
 • rakennetun ympäristön saavutettavuus
 • saavutettavuus eri aistien avulla ja
 • ymmärtämisen tukeminen.

Parhaillaan olen myös Invalidiliiton järjestämällä Yk:n vammaissopimus tutuksi -verkkokurssilla. jossa käsitellään myös saavutettavuuden problematiikkaa, erityisesti YK:n vammaissopimuksen kannalta. Asioilla on taipumus liittyä toisiinsa, ainakin  kun katsoo niitä tarpeeksi suuressa mittakaavassa ja kokonaisuuksina.

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON