040 911 4505 info@kaikkikokee.fi

Tmi Coltrane

”Heidi tuntee esteettömyyden ongelmat arjessa ja voi tarjota niihin ratkaisuja. Hän on koonnut aiemmat tietonsa ja taitonsa sekä kokemuksensa upeaan yritysideaan. 

Innovatiivisuus ja päättäväisyys vievät Heidiä eteenpäin kovaa vauhtia.”

Tmi Coltrane – Coltrane Hassinen
puhtiamarkkinointiin.fi

Zodiak

”Kiitos, että saimme olla mukana saavutettavuuden kartoitusharjoituksessa! Teemme parhaamme parantaaksemme saavutettavuutta ja moninaisuutta kehittämisehdotusten pohjalta. Ensi lukemalta raportti vaikuttaa laadukkaalta ja hyvin kirjoitetulta.”

Raija Ojala
toiminnanjohtaja

Yritystä!-hanke

”Yritysidea on ajankohtainen, ja potentiaalinen asiakaskunta on olemassa. Tänä päivänä kiinnitetään entistä enemmän huomiota esteettömyyteen, ja asiantuntemuksellaan Heidi pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakasyrityksilleen. ”

Vesa Karjalainen,
hankekoordinaattori

Esikoto-hanke

”Heidi esiintyy Metsähallituksen Luontopalveluiden kohdevideossa, jossa esitellään Liminganlahtea helposti saavutettavana luontopaikkana. Hän on myös kokemuksensa perusteella neuvonut meitä siinä, miten reittien esteettömyyteen voidaan kiinnittää huomiota.

Saša Dolinšek,
projektikoordinaattori

Tukilinja

”Apuraha saavutettavuuskoulutuksen kuluihin sekä tietoteknisiin laitteisiin kevytyrittäjälle, jolla on liikkumisen rajoitteita. Toimintaansa aloittava yritys pitää esteettömyysaiheista blogia ja tarjoaa yrityksille esteettömyyteen liittyviä koulutuspalveluja.”

Tukilinja-lehti 3/2018


LINKEDIN
Visit Us
SOCIALICON